Khởi động cùng Black Friday - Ưu đãi lên đến 70% phí dịch vụ

Hòa nhịp cùng tháng khuyến mãi lớn nhất trong năm, CloudFly ra mắt chương trình "Khởi động cùng Black Friday" ưu đãi lên đến 70% khi đăng ký dịch vụ máy chủ Cloud