Mục lục

Không có mục lục

Hướng dẫn thêm và xóa địa chỉ IP mua thêm trên một NIC duy nhất trong Linux Ubuntu

Ngày đăng: 23 tháng 8 năm 2023

Ubuntu

1. Thêm địa chỉ IP mua thêm.

Bước 01: Tìm địa chỉ IP hiện tại của máy chủ

  1. ip a

Bước 02: Thêm địa chỉ IP đã mua

  1. sudo ip addr add 103.166.183.161/24 dev ens3

Chú ý thay <ip-address> và <interface-name> của bạn vào

Trong ví dụ này:

ip-address là 103.166.183.161/24

interface-name là ens3

Bước 03: Kiểm tra lại giao diện mạng để xem địa chỉ IP đã thêm thành công chưa

  1. ip a

Đầu ra của lệnh được đề cập ở trên được nhìn thấy bên dưới và nó cho thấy giao diện mạng ens3 đã được cấp hai địa chỉ IP. Bước 04: Ping cả hai địa chỉ IP và xác minh kết nối ICMP được hiển thị bên dưới. 2. Xóa địa chỉ IP mua thêm

Bước 01: Chạy lệnh sau để xóa mọi địa chỉ IP bổ sung được phân bổ cho NIC:

  1. sudo ip addr del 103.166.183.161 dev ens3

Bước 02: Sử dụng lệnh sau để xác minh rằng địa chỉ IP đã bị xóa:

  1. ip a

Vậy là CloudFly đã hướng dẫn các bạn thêm nhiều địa chỉ IP trên một NIC duy nhất trong Linux Ubuntu 22.04 hoàn tất, hy vọng các bạn thực hiện thành công với các bước hướng dẫn ở trên. Nếu bạn còn thắc mắc hay muốn thuê Cloud Server, hãy liên hệ ngay với CloudFly để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 giải quyết mọi vấn đề của bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

0 câu trả lời