Danh mục

Tìm kiếm
/

Hướng dẫn cấu hình và quản lý Cloud Firewall tại CloudFly

Ngày đăng: 30 tháng 6 năm 2023

Để đảm bảo tính bảo mật cao cho server, CloudFly xin hướng dẫn các bạn thao tác cấu hình Cloud Firewall dễ dàng hơn trên trang quản trị https://my.cloudfly.vn/

Mặc định "Cloud Firewall" tại CloudFly

Bước 1: Tạo mới Cloud Firewall

Chọn Tab "Public Cloud" => "Cloud Firewall" => "Tạo Cloud Firewall" Điền "Tên" và "Mô tả" cho Cloud Firewall, sau đó vào "New value" để chọn rule muốn áp dụng.

Bước 2: Thêm mới và xóa rule

a. Cấu hình các rule Inbound

  • Mặc định trên Inbound Rules giao thức TCP/UDP và ICMP được mở và mặc định mở tất cả các port trên TCP/UDP, phần "Sources" All IPv4 và All IPv6

  • Nếu muốn allow tất cả các client, phần Source có thể chọn "All IPv4" hoặc "All IPv6", hoặc điền 1 dải IP hoặc 1 IP cố định được phép truy cập tùy vào khách hàng.

Để thêm rule bạn kích chọn "New value" và thêm rule mà bạn cần thêm vào. Để xóa rule bạn chọn biểu tượng để xóa rule như dưới.

b. Cấu hình các rule OUTBOUND

  • Hiện tại CloudFly không public OUTBOUND trên trang quản trị https://my.cloudfly.vn/

  • Mặc định cho phép server kết nối ra ngoài tất cả các cổng, trừ cổng 25 là đang chặn mặc định để tránh vấn đề spam email từ IP ra ngoài.

  • Nếu trường hợp khách hàng sử dụng cổng 25 cho mục đích chạy ứng dụng thì CloudFly sẽ hỗ trợ khách hàng mở ra.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: